Ki l'independence?

Ki l'independence zot p kozer?
Ki liberte zot tou kozer?
Penkor sanzer, zot mentalite, Penkor sanzer, zot mentalite,
Anglais fracais, zot enkor p imiter
Ki l'independence zot p kozer?
Ki liberte zot tou kozer?
Penkor sanzer, zot mentalite, Penkor sanzer, zot mentalite,
Anglais fracais, zot enkor p imiter.
Ki l'independence zot p kozer?  

Kiltir morisien, dans moris zot pas le tende
Nou lang national, pou kozer zot tro honte

Ki disang dans laveine, sa osi zot pa le pense
Listoir kuli, esclave zot p bloker
Listoir kuli, esclave zot p bloker
Penkor sanzer, zot mentalite
Anglais fracais, zot enkor p imiter 
Ki l'independence zot p kozer?
Ki liberte zot tou kozer?
Penkor sanzer, zot mentalite,
Anglais fracais, zot enkor p imiter  
Ki l'independence zot p kozer?

Disang esclave, kuli finn bien kule
Par ban colomb, anglais ek so francais
Malgre lamor, pas ti per pou resister
Tou dans linite, ti lite pou zot liberte
Tou dans linite, ti lite pou zot liberte
Penkor sanzer, zot mentalite
Anglais fracais, zot enkor p imiter 
Ki l'independence zot p kozer?
Ki l'independence zot p kozer?
Ki liberte zot tou kozer?
Penkor sanzer, zot mentalite,
Anglais fracais, zot enkor p imiter  
Ki l'independence zot p kozer?

Stil columb, so valer p met divizion
Pou lepep moris, pas gagne liberation
Zeness zordi, lever pou la revolution
Lamain dans lamain, pou batir enn sel nation
Lamain dans lamain, pou batir enn sel nation
Penkor sanzer, zot mentalite,
Anglais fracais, zot enkor p imiter  

Ki l'independence zot p kozer?
Ki liberte zot tou kozer?
Penkor sanzer, zot mentalite,
Anglais fracais, zot enkor p imiter  
Penkor sanzer, zot mentalite,
Anglais fracais, zot enkor p imiter  
Anglais fracais, zot enkor p imiter   
Anglais fracais, zot enkor p imiter  
Anglais fracais, zot enkor p imiter   

Comments

Popular Posts